Ziraat  Mühendisliğine Dair Her Şey  
ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ NEDİR?

Ziraat mühendisi, tarımsal üretimi; mekanik, kimya, gıda bilimi, gibi mühendislik disiplinlerini tarım prensibi bilgileriyle birleştirir. Bu sayede ziraai mühendislikte temel amaç olan tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliğini ve aktifliğini sağlamış olur.   mühendisliği ve ziraate dair daha fazlasını inceleyelim.

Ziraat mühendisleri;

 • Tarım makineleri tasarımı ve ekipman hakimiyeti,
 • Barajlar, su deposu ve tarımsal altyapı planlaması ve inşaat edilmesi,
 • Çiftliklerde kirlilik ve düzen kontrolü,
 • Yosun veya tarımsal atıklardan biyoyakıt üretimi,
 • Tarım alanlarının belirlenmesi,
 • Erozyon ile mücadele,
 • Toprağın korunması ve sulanması,
 • Hayvan yetiştirme ve ıslahı,
 • Bitki beslenmesi ve toprak bilimi,
 • Bitki sağlığı, hastalık teşhisi, tedavi yöntemi,ve zararlara karşı mücadele yetisi,
 • Biyogaz ve biyoyakıt enerji üretimi,
 • Tarımsal biyoteknoloji,
 • Biyometri ve genetik,
 • Arıcılık

gibi konularda uğraş verirler.

 

ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM SÜRECİ

Ziraat mühendisliği, üniversitelerde eğitimi verilen 4 yıllık lisans programıdır. Bölüm sayısal puanına göre öğrenci kabul etmektedir.

 

ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ DERSLERİ

 

Ziraat mühendisliği eğitimi alacak kişiler;

 • Botanik,
 • Temel Bilgi Teknolojileri,
 • Meteoroloji,
 • Teknik Resim,                fakat   
 • Zooloji,
 • Toprak Bilgisi,
 • Ekoloji,
 • Genetik,
 • Genel Ekonomi,
 • Tarım Tarihi ve Deontoloji,                   fakat 
 • Bitki Fizyolojisi,
 • Malzeme Bilgisi,
 • Genel Mikrobiyoloji,
 • Mühendislik Matematiği,
 • Tarım Ekonomisi ve İşletmecilik,
 • Hayvan Yetiştirme Teknikleri,
 • Kültürteknik,
 • Gıda Bilimi ve Teknolojisi,
 • Tarımsal Mekanizasyon,            fakat   
 • Genel Bahçe Bitkileri ve Zararlıları

ve alana göre görülen ekstra dersler ile 8 yarıyıllık eğitim süreci ile ders  görmektedirler.

Bu dersleri başarı ile tamamlayanlar; ”Ziraat Mühendisliği Lisans Diploması” alarak eğitimlerini tamamlamış olurlar.

ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNÜN İŞ OLANAKLARI

Mühendisleri bütün mühendislik alanları ve aktif olarak kullandığımız teknolojiyi tarımsal faaliyetlerle birleştirirler bu yüzdendir ki çalışma alanları da çeşitlilik gösterir.

 • Tarım Kredi Kooperatifleri,
 • Ticaret ve Sanayi Odaları,
 • Ziraat Bankası,
 • Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
 • Tarım Borsaları,               fakat
 • Şeker Fabrikaları,         fakat
 • Tarım İlaçları Üreten Firmalar,                fakat             fakat
 • Zirai Tarım Aletleri Üreten Firmalar

ve benzeri bir çok yerde çalışabilirler.        fakat

Ziraat mühendisliği kendi içinde birçok ana dala ayrılan geniş bir sektördür. Bu dallar;            fakat

I. Tarla Bitkileri,                                  fakat

II. Bahçe Bitkileri,                          fakat          fakat

III. Bitki Koruma,          fakat

IV. Tarım Ekonomisi,      fakat

V. Tarım Makinaları,

VI. Tarımsal Yapılar ve Sulama             fakat

VII. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme,

VIII. Zootekni,                  fakat

IX. Tarımsal Biyoteknoloji,

X. Peyzaj Mimarlığı ve Su Ürünleri

şeklinde sıralanabilir.

Üzülerek söylemeliyiz ki ülkemizde  yanlış tanınması nedeniyle biraz geri planda tutulan bir sektördür fakat gayet özveri ve disiplin isteyen önemli bir meslektir.

”Tarım, temel bir ulusal refah kaynağıdır.”

”Toprağa saygı göstermeden, sağlıklı bir topluma sahip olmak imkansızdır.”

İncelemek isterseniz  Aloe Vera bitkisi hakkındaki yazımıza da göz atabilirsiniz.

Sevgiyle kalın…        fakat, 

Hivda Zeren Duruk

fakat

Yorumlar

Your email address will not be published. Required fields are marked *