WI-FI’dan LI-FI’a

Günümüzde kablosuz iletişimin temel taşı Wi-Fi (Wireless Fidelity) teknolojisi olmuştur. Henüz geliştirilme aşamasında olan Li-Fi (Light Fidelity) teknolojisi ise, nesnelerin internetinin günden güne daha fazla alanda kullanılması ile birlikte Wi-Fi teknolojisinden faydalanmamızı sağlayan radyo frekanslarının yetersiz kalabileceği durumlarda yönelim sağlanacak bir teknoloji olacaktır.

Li-Fi ‘ın Wi-Fi’ dan temel farkı veriyi radyo sinyalleri ile iletmek yerine LED ışıkları yardımı ile veri aktarımı sağlamaktadır. Bu şekilde kablosuz iletim sağlanmaktadır. Li-Fi teknolojisi veriyi elektromanyetik bir biçimde transfer eden ve bunu görünen ışık yani LED (Light Emitting Diode) yardımı ile yapan bir teknolojidir. Yani, Li-Fi teknolojisi bir çeşit kablosuz bir optik ağ  teknolojisidir.  Li-Fi teknolojisi ilk defa 2011 yılında Profesör Harald Haas tarafından yapılan bütün lambalardan kablosuz veri adlı TED konuşmasında duyulmuştur. Wi-Fi teknolojisine göre veri iletim hızı 100 kat daha fazladır. Li-Fi teknolojisi Wi-Fi’dan daha hızlı olmasının yanı sıra aynı zamanda da daha güvenli bir teknolojidir. Araştırmalara göre Li-Fi teknolojisi ile saniyede 224 Gbps veri transfer hızına ulaşılabilmektedir. Buna ek olarak, Li-Fi radyo frekanslarını kullanmadığı içinde Wi-Fi teknolojisine kıyasla  10.000 kat daha fazla kapasite sağlamaktadır. Bu şekilde Wi-Fi ağındaki yükü önemli ölçüde azaltacağı düşünülmektedir. Li-Fi veri iletişimini ve aydınlatma görevini tek cihaz üzerinden gerçekleştirmesi ile enerji tasarrufuna da katkı sağlamaktadır. Ve Li-Fi ağı Wi-Fi’a göre daha ucuzdur. Li-Fi teknolojisinin bir dezavantajı ise bu teknolojiden yararlandığımız süre boyunca LED’ in sürekli açık kalması gerekmektedir. Diğer bir dezavantajı ise Wi-Fi teknolojisinde olduğu gibi bir duvarın arkasından erişim sağlayamayacak olmamız.

Li-Fi teknolojisinin nasıl çalıştığını gelin beraber inceleyelim: Li-Fi teknolojisinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi için donanım olarak bir alıcı görevi gören foto-dedektör (transmitter) ve bir de alınan sinyali işleyip aktarılabilir bir veriye çevirecek bir alıcıya (reciever) ihtiyaç duyulmaktadır. Veriler, ışık ışınlarında yaşanacak olan küçük farklılıklar ile gönderilip cihaz tarafında foto-dedektör (foto diyot) ile toplanmaktadır. Veri aktarımının gerçekleşmesi ardından aktarılan bu veriler işlenerek günlük hayatta kullandığımız internet, ses ve video gibi farklı dosya çeşitleri olarak erişebileceğimiz hale gelmektedir. İnternet ise, LED ampullere takılan özel vericiler ile ışık üzerinden kullanıcılara iletilebiliyor. Işıkla veri iletimi bakır kabloya kıyasla yüksek veri transferi sağlayabilmektedir.

Peki, sizce Li-Fi’ da ışık ile veri iletiminin nasıl gerçekleşiyor. Li-Fi teknolojisinde veri göndermek için LED ampullerin kullanıldığından bahsetmiştik. Bu LED’ lerden çıkan ışınların yoğunluğu Li-Fi ile değiştirilerek veri iletimi gerçekleştirilmektedir. Mesela, ses sinyalinin genliği artıp azaldığında, LED’den geçen akım da benzer şekilde değişir. LED’ler içinden geçen akıma göre ışık yaymaktadırlar. Işık içinde  kırmızı, yeşil ve mavi (RGB) renklerinin yoğunluğu, verileri LED ışığına entegre edebilmek için hassas bir şekilde modüle edilmektedir. RGB’ nin bu ince modülasyonunu, kod olarak tanımlayabiliriz. Işık bir foto diyot tarafından alındığı takdirde, ışık demodüle edilmiş olur. Alınan bu bilgiler ile iki uygulama gerçekleştirilebilir. Bu bilgiler ya bir bulut sunucusuna aktarılabilir ya da alıcının kendisi tarafından yazdırılabilir. İçerik ise elde edilen koda göre görüntülenebilmektedir.

Li-Fi teknolojisi LED ışığının olduğu yerlerde internet erişimi sağlayabilecek bir teknolojidir. Wi-Fi teknolojisinin tercih edilmediği veya teknik sebepler nedeniyle kullanılamadığı durumlarda kullanılabilecek bir teknolojidir. Li-Fi teknolojisi kablosuz bağlantı için ışık kullanması ile uçak kabinleri, hastaneler ve tehlikeli ortamlar gibi şu anda Wi-Fi teknolojisini desteklemeyen ortamlarda da bağlantıya izin verecektir.

Gördüğünüz gibi Wi-Fi teknolojisine göre çok daha avantajlı olan Li-Fi teknolojisi geleceğin teknolojisi olarak adlandırılabilir. Şimdi ise geleceğin teknolojisinin olası kullanım alanlarını inceleyelim:

  • Işık ile veri aktarımı sayesinde konum uygulamaları ile kapalı alanlarda çok hassas konumlama, takip gibi işlemleri yapabilir.

  • Süpermarket, müze gibi her ortamda içerik aktarımı gerçekleştirilebilir.

  • Her LED’ e özgü resim, müzik, video gibi farklı içerik tanımlamaları yapılabilir.

  • Nesnelerin interneti platformu ve konum tabanlı uygulamaların yazılımında kullanılabilir.

  • Li-Fi teknolojisi ile web tabanlı ve internet üzerinde çalışan cloud uygulama ile lambaların içerikleri yönetilebilir. Ve lamba kullanım oranları, soğuk/ sıcak bölgeler, takip gibi pek çok veri takibi Li-Fi’ın ışık teknolojisinden yararlanması ile gerçekleştirilebilir.

  • Hastane takip sistemlerinde, hasta ziyareti esnasında kişinin verilerine ulaşmak, online güncelleme işlemlerinde Li-Fi teknolojisi ile veri iletimi sağlanabilir.

  • Lojistik veya güvenlik uygulamalarında, kapalı alanlarda insan, araç, malzeme takibi gibi işlemlerde yine Li-Fi teknolojisinden faydalanılabilir.

  • Akıllı şehir çözümlerinde, dışarda bulunan LED aydınlatma yardımı ile internet erişimi, mahallelerde sosyal ağ kurulumu, belediyelerin bilgilendirmelerin yönetimi işlemlerde de Li-Fi teknolojisi ile veri iletimi gerçekleştirilebilir.

Li-Fi teknolojisi hem kullanım alanının geniş olması hem de Wi-Fi teknolojisine göre birçok avantajı da beraberinde getirmesi ile gelecekte daha çok geliştirilmesi ile Wi-Fi teknolojisinin yerini alabilecek bir teknolojidir.

Ege YURTAL

Yorumlar

Your email address will not be published. Required fields are marked *