Nesnelerin İnterneti ve Kullanım Alanları

Gün geçtikçe internete bağlı olan cihazların sayısı artmaktadır. Bu da Nesnelerin interneti (iot) cihazlarının kullanım alanını günden güne genişletmektedir. Nesnelerin interneti en kısa tanımı ile cihazların internet aracılığı ile diğer cihazlarla ya da insan ile iletişim halinde olması anlamına gelmektedir. Nesnelerin internetinin tarihteki ilk uygulaması, kahve makinesinin görüntülerinin, kameralı bir sistem sayesinde internet üzerinden paylaşılması ile başlamıştır.

Nesnelerin internetinin pek çok avantajı bulunmaktadır ve bu avantajları şu şekilde sıralayabiliriz: genel iş süreçlerinin izlenmesini sağlamak ve bu sayede müşteri deneyimini geliştirmek. Zaman ve paradan tasarruf etmemizi sağlamak. Çalışan verimliliğini artırmak. İşletmeyi entegre etmek. Şimdi Nesnelerin internetinin kullanım alanlarını beraber inceleyelim; Nesnelerin interneti teknolojinin de gelişmesi ile günlük hayatımızın bir parçası olmaya başlamıştır. Kullanım alanı akıllı şehirlerden, tarıma hatta sağlık alanına kadar uzanan geniş bir yelpazeye sahiptir. Nesnelerin interneti çok geniş bir alanı kapsamasına rağmen başlıca kullanım alanları şunlardır:

Giyilebilir Teknolojiler:

Giyilebilir teknolojiler nesnelerin internetinin başlıca kullanım alanlarından biri arasında yer almaktadır. Giyilebilir cihazlar, akıllı sensörlere sahiptir. Bu akıllı sensörler sayesinde insanın vücut hareketleri takip edilebilir. Giyilebilir cihazlara kullanıcılar sensörler yardımıyla bağlanabilmektedirler. Bu cihazlara bir kaç örnek ise; Akıllı saatler, Akılı bileklikler, Akıllı gözlükler, Akıllı giysiler vb.

Akıllı Duraklar:

Nesnelerin internetinin günümüzdeki en yaygın uygulama alanlarından bir diğeri ise neredeyse her gün kullandığımız belediye durakları, metro istasyonları yani diğer bir deyiş ile Akıllı duraklardır. Akıllı duraklar da tıpkı diğer iot uygulamaları gibi internete bağlı cihaz tarafından yönlendirilebilir. Mesela duraktaki ekranlardan; araçların o anki yeri ve durağa geleceği tahmini süre gösterilebilir. Ayrıca aynı ekranda hava durumu  da gösterilebilir.

Tesis Yönetimi:

Nesnelerin interneti ile tesis yönetimi de sağlanabilmektedir. Bunu ise iot sensörleri ile sağlar. Iot sensörleri; titreşimleri, sıcaklıkları ve optimal olmayan koşulları ve diğer olumsuz faktörleri izleyebilir, böylece tesis yönetimini iyileştirebilir.

Akıllı Tarım:

Kısaca tarımın teknoloji ile iyileştirilmesi ve daha fazla verim elde edilmesi olarak da anlatılabilir.

Akıllı Aydınlatma:

Nesnelerin interneti ile de ampullerin yanma süreleri ve miktarları uzaktan ayarlanabilmektedir.

Sağlık:

Hasta takip sistemleri veya tıpta günümüzde kullanılan birçok cihaz farklı sensörler içermektedir. Bu cihazlar ise internet aracılığı ile kontrol edilebilmektedir.

Araç Takip Sistemleri:

Araç takip sistemleri teknoloji kullanılarak geliştirilen cihazlar ve yazılımlar ile aracınızın nerede ve hangi koşullarda olduğunu takip etmemizi sağlar. Araç takip sisteminde yer alan cihazlar internete bağlanır. Bu sayede aracın hızına, rotasına, konumuna ve günlük kilometre bilgisine anlık ve geriye dönük olmak üzere ulaşılabilmektedir.

Akıllı Şehirler ve Binalar:

Akıllı şehirler ve binalar, akıllı teknolojiyi yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışan yenilikçi bir şehir gibi tanımlanabilir. Akıllı şehirlerin Akıllı altyapı, Akıllı şehir hava yönetimi, Akıllı trafik yönetimi, Akıllı park, Akıllı atık yönetimi gibi pek çok alt bileşeni bulunmaktadır. Akıllı binalar ise temelde enerji verimliliğini arttırmaya yönelik çalışmalar yapar. Her ikisinde de ortak amaç yeni teknolojiler ile hayat kalitesini iyileştirmektir.

Enerji:

Nesnelerin internetinin enerji alanında farklı kullanımları bulunmaktadır. Burada amaç ise teknolojiden faydalanarak enerji verimliliğini sağlamaktır. Bunlara akıllı şebekeler ve akıllı sayaçlar örnek verilebilir. Akıllı şebeke, tedarikçi ve tüketici arasında karşılıklı elektronik iletişimin sağlanması amacıyla akıllı sayaç ve izleme sistemlerinin elektrik şebekelerine eklenmesidir. Eklenen sayaçlar sayesinde elektrik şebekesi izlenir ve güncellenir.

Sonuç olarak, tüm akıllı cihazların yönetimi ve kontrolünde nesnelerin interneti kullanılmaktadır. Tüm bu kullanım alanları ile nesnelerin interneti hayatımızın bir parçası olmuş ve de olmaya devam edecektir…

Ege YURTAL

 

 

Yorumlar

Your email address will not be published. Required fields are marked *