Kurumsal Kimliğin Önemi

Güçlü kurumsal kimlikler, insanların markanız hakkındaki duygularını şekillendirme konusunda önemli bir yere sahiptir. Günümüzün pazarının oldukça rekabetçi olduğunu göz önüne aldığımızda kurumsak kimlik, marka stil kılavuzu oluşturmak sizi rakiplerinizden birkaç adım daha öne çıkartacaktır. Bunun ise belli sebepleri vardır.

  • Uyumluluk uzmanlık, tutarlılık, güvenirlilik ve alanında yetkin görünüyor olmak.
A20

Bunların hepsi bir araya geldiğinde markanızın tasarım, iletişim ve eylem yoluyla kolayca tanınmasını sağlar.

Güçlü bir kurumsal görsel kimlik, marka değerinize önemli derecede bir değer katar ve aslında onun en güçlü varlığı olabilir. Düzgün bir şekilde geliştirilen marka kişiliği, siz ve müşterileriniz arasında bir bağ oluşturur, kalıcı güç oluşturmaya yardımcı olur ve sonunda gelecekteki tüm müşteri etkileşimleri için zemin hazırlar.

Marka İmajı Nedir?

Marka imajı veya kurumsal imaj, tüketiciler tarafından sahip olunan mevcut dış algıdır. Müşterilerinizin veya potansiyel müşterilerinizin markanız ve bir uzantısı olarak ürün veya hizmetiniz hakkında sahip olduğu genel ilişkiler ve inançlardır. Kurumsal imaj, tüketicilerin markanız hakkında kafalarında çeşitli farklı kaynaklardan edindikleri genel izlenimi kapsar.

  • Marka imajı alıcı veya tüketici tarafından algılanan bir tutumdur.
  • Şirketin oluşturduğu marka algısı marka mesajı olarak ortaya çıkar.
  • Marka imajı sadece tüketici değil pazarın da nasıl algıladığıyla ilgilenmektedir.
  • Marka imajını o markayla etkileşime giren tüketiciler oluşturmaktadır.
  • Marka imajı söylemler, görüşler üzerine oluşur.
  • Marka imajı farklı değişkenlere göre olumlu/olumsuz olarak değişebilir.

Genç, dinamik, toplumu ve dinamiklerini yakından takip eden ekibimizle marka imajınızı oluşturmak ve kurumsal kimliğinizi kitlelere en doğru şekilde iletmek konusunda size destek olmak için buradayız. Daha fazla bilgi almak ve bir kahvemizi içmek isterseniz her zaman bize ulaşabilirsiniz 🙂