Geçmişten Günümüze Teknoloji: Teknoloji Ve Bilimin Tarihi

Teknoloji, insanların ihtiyaç ve isteklerini karşılamak amacıyla, çevreyi geliştiren ve dönüştüren bilgi, beceri, yöntem ve süreçlere verilen isimdir. “Teknoloji” kelimesi, Yunanca kökenli bir kelimedir. 1600’lü yıllarda “tekhnologia” olarak adlandırılmıştır. 1850’lü yıllarda ise mekanik ve endüstriyel zanaat olarak adlandırılmaydı. İngilizce kökeni ise “technology” olarak adlandırılmış ve dilimize teknoloji olarak geçmiştir. Teknoloji, elektrik ile bütünleşen bilim sayesinde var olan bir terimdir.

 

Bilimin doğuşu M.Ö 3000’lü yıllardaki Mezopotamya’ya dayanmaktadır. Buradan batıya geçmiştir. Ardından, batının çeşitli yerlerine ulaşmıştır. İnsanlık tarihi boyunca teknoloji, sürekli olarak gelişme göstermiştir. Günümüzde de gelişmeye devam etmekte olan bir süreçtir. Tarih boyunca pek çok önemli buluş gerçekleşmiştir. Bu ilk çağlara kadar dayanmaktadır. Fakat son 100 yılda gerçekleşen teknolojik gelişmeler diğer zamanlara göre çok fazla ve hızlı olmuştur. Gelin beraber bu teknolojik gelişmeleri inceleyelim.

M.Ö Gerçekleşen Teknolojik Gelişmeler;

M.Ö 3000: Bu dönemde insanlar çevresini inceleyerek hayatlarını kolaylaştıracak yöntemler arama sürecine girmişlerdir.

M.Ö 2500: Bu dönemde çarpım tablosu gibi basit matematiksel hesaplamalar yapılmaya başlanmıştır.

M.Ö 2000: Bu dönemde Babiller karekök alma, ikinci ve üçüncü dereceden denklemler gibi daha karışık olan matematiksel işlemler yapmaya başlamışlardır.

M.Ö 1000: Bu dönemde bilim Yunan medeniyetinde oldukça gelişme göstermiştir. Özellikle Felsefe ilk sıradadır ve birçok düşünce ve akım bu zamanda ortaya çıkmıştır. Bunun yanı sıra insanların astronomi, hava bilimi ve doğa olaylarına ilgisi artmıştır. Rasyonalizm ve Materyalizm gibi kavramlar da bu dönemde ortaya çıkmıştır. Bu şekilde M.S 100’lü yıllara kadar bilim Yunan medeniyetinde gelişme göstermiştir. Fakat kilisenin baskısından dolayı ilerleme durmuş ve doğuya Pers ve Hint medeniyetine taşınmıştır. M.S 600’lü yıllarda İslamiyet’in doğuşu gerçekleşmiş ve 600 yıl boyunca da bilim İslamiyet ile birlikte yayılmaya devam etmiştir.

Son 100 Yılda Gerçekleşen Teknolojik Gelişmeler İse;

*Ampul icat edildi (1879).
*Taşınabilir fotoğraf makinesi icat edildi (1900).
*İlk gökdelen yapıldı (1902).
*Wright kardeşler ilk kez uçakla uçtu (1903).
*İlk kan nakli gerçekleşti (1907).

* Ford`un “Model T” arabasını üretmesi ile ilk kez motorlu taşıtlar satın alınabilir hâle geldi (1908).
*Radyo icat edildi (1917).
*Televizyon icat edildi (1926).

*Penisilinin icadı tıpta antibiyotiklerin kullanımını başlattı (1928).
*İlk kişisel bilgisayar bulundu (1936).
*İlk kredi kartı bulundu (1950).

*Sovyetler Birliği`nin Obninsk kentinde ilk nükleer enerji santrali kuruldu. (1954).

*İlk kez yapay zekadan bahsedildi (1956).

*İlk uzay yolculuğu gerçekleşti (1961).

*Dünyanın ilk sesten hızlı giden yolcu uçağı olan Concorde icat edildi (1969)
*Cep telefonu icat edildi (1973).

*Walkman icat edildi (1979).

*IOT (Nesnelerin İnterneti) kavramı tartışılmaya başlandı (1982).
*İlk kez internetin kullanıldı (1991).

* Bilim insanları ilk kez bir memeliyi başarıyla klonlama işlemi gerçekleştirdi (1996).

* IPod icat edildi (2001).

*Lİ-Fi teknolojisi tanıtıldı (2011).

*Biyonik uzuvlar (protez kol bacak gibi) kullanılmaya başlandı (2013).

*5G teknolojisi kullanımı (2020).

 

Bunlar ve daha sayamayacağımız bir sürü gelişme son 100 yılda gerçekleşti ve yeni buluşlar da olmaya devam edecektir. Buradan da anlaşılacağı üzere teknoloji, milattan öncesinden beri değişip dönüşerek var olmuş ve de olmaya devam edecektir.

 

 

                                                                                                                               Ege Yurtal

Yorumlar

Your email address will not be published. Required fields are marked *