DİL ÖĞRENMEK İÇİN MOTİVASYON ŞART MIDIR?

 Çoğumuz dil öğrenmek isteriz fakat bu bir anda olsun, hemen bitsin isteriz. Dili öğrenmemiz için gerekli çabayı yeterince göstermeyiz. Bunun en önemli sebebi motivasyon eksikliğimiz olabilir. Motivasyon çoğu kaynaklara göre eyleme dönüşen herhangi bir durum veya olayda itici güç olarak tanımlanır. Bu itici güç bizi teşvik eden durumları bile görünmez kılabilir. Örneğin, eğitim hayatımız ya da kariyer hayatımızda gerekli olan bir dil, bizi o dili öğrenmeye teşvik edici bir araçtır. Okul ve kariyer hayatımızı düşündüğümüzde hepimiz dil konusunda iyi olup, iyi şirketlerde yer almak isteriz. Peki, ya her şey planladığımız gibi gitmezse ne yapabiliriz. Dil öğrenmede ana başlıklar bir bütün olarak sıralandığında en baş noktada yer alan başlığın motivasyon olduğu birçok araştırmada yer almıştır. Şimdi motivasyon kavramını bir düşünelim. Hepimiz için önemli olan gerekliliklerin bağlandığı mesele motivasyonun ta kendisidir. Önemlidir fakat yeterince önemsenmez. Motivasyonu kendi içinde birçok sınıfa ayırabiliriz fakat bugün ki yazımızda daha belirleyici olan iki tanesini ele alalım. Bunlar içsel ve dışsal motivasyondur. İçsel motivasyon kendi zevkimiz, sevdiğimiz, istediğimiz için olan motivasyon, dışsal motivasyon ise kişinin akademik seviyesi için gereken motivasyondur. Peki bu iki çeşit motivasyondan hangisi bizim için daha güçlüdür yani ağır basar? Çoğu araştırmaya göre içsel motivasyonumuz dışsal olandan daha güçlüdür ve istenildiği takdirde daha başarılı sonuçlar elde edilir. Bundan çıkarmamız gereken sonuç kişinin bir şeyi ancak kendisi istediği takdirde daha başarılı bir şekilde hedefe ulaşacağıdır. Bu da hayatımızdaki çoğu şeyin cevabı niteliğindedir. Yani demek istediğim şu ki dil öğrenmeyi kendimiz ne kadar ister heves edersek o kadar başarılı ve etkili şekilde öğrenebiliriz. Bizi dışarıdan iten yani baskılayan gerek akademik gerekse ailesel faktörler yalnızca kısa vadede motivasyon sağlar ve bu bir dili öğrenmek için çoğu zaman yeterli olmayabilir. Peki motivasyon kazanmamız kolay bir şey midir? Bu sorunun herkese göre değişen ve etkileyici yanıtları elbette vardır fakat bu soruya bir yanıt vermek gerekirse cevabım kesinlikle hayırdır. Bunun nedeni de gerçek motivasyonun ancak içten geldiği zaman verimli olduğudur. Bu konudan ve yazımdan çıkardığım sonuç, dil öğrenmemiz için gerekli olan en temel şeyin motivasyondan geçtiği ve ancak motivasyonu tam olan birisinin sonuca eksiksiz ulaşacağıdır. Yazımı, düşüncemi tamamen yansıttığını düşündüğüm bir söz ile tamamlamak istiyorum.

“Sizi gerçekten motive edebilen tek kişi kendinizdir.” – Shaquille  O’Neal

KAYNAKLAR

[1] Thohir, L. (2017). Motivation in a foreign language teaching and learning. Vision: Journal for Language and Foreign Language Learning6(1), 20-29.

[2] Ely, C. M. (1986). Language learning motivation: A descriptive and causal analysis. The Modern Language Journal70(1), 28-35.

Merve Altuntaç

Yorumlar

Your email address will not be published. Required fields are marked *