Alternatif Eğitim Waldorf Yaklaşımı

Alternatif Eğitim yolculuğumuz Waldorf Yaklaşımı ile devam ediyor.Yaklaşım Birinci Dünya savaşından sonra Almanya’da ortaya çıkmıştır. Yaklaşımı ortaya çıkaran kişi Avusturyalı filozof Rudolf Steiner’dır. Antroposofi felsefesine dayanan yaklaşımı biraz daha yakından inceleyelim.

Tarihi
Yaklaşım, birinci dünya savaşının yıkıcı etkileri karşısında eğitimle çözüm bulmak için ortaya çıkmıştır. Steiner’ın arkadaşı Emil Molt “Waldorf Astoria” isimli bir sigara fabrikasının sahibidir. Steiner’a fabrika işçilerine bir konferans vermesi isteğinde bulunmuştur. Aslında bu istek Waldorf Yaklaşımı için ilk adım diyebiliriz. Savaştan sonra oluşan yıkıcı etkinin tekrar yaşanmaması ve yeni bir eğitim, yeni bir insan tipi anlayışı ile şekillendiğini görüyoruz. Yaklaşım adını Molt’un sigara fabrikasından almıştır. Çünkü “Waldorf Astoria” fabrikası yaklaşımın doğum yeri olmuştur. Steiner, işçilere verdiği konferanstan sonra işçilerden çocuklarının eğitimi için bir talep almıştır. Yeni bir eğitim modeli ve yeni bir insan tipi için yolculuk başlamıştır.

Amaçları

 • İnsani gelişim odaklıdır.
 • Holistik eğitim anlayışı hakimdir.
 • Özgürlük ve seçim yaklaşım için önemlidir.
 • Eğitim global vatandaşlık üstünde durur.
 • Onurlu ve ahlaklı öğrenciler yetiştirmek amaçlarından biridir.
 • Deneyim ile öğrenme merkezdedir.
 • Dünya okur yazarlığı eğitimi görülür.

 

İlkeleri

 • Antroposofi felsefesine dayanır.Bu felsefe “İnsan Nedir?” sorusunu inceler. Kelime anlamı olarak insan olmayı bilmek anlamına gelir. Tabii bu felsefe öğrencilere direkt olarak verilmez. Felsefe öğretmenlere verilir. Öğretmenlerin model olması sayesinde verilen eğitimde arka planda bu felsefe çocuklara işlenmiş olur.
 • Konuşma ve müziğin hareket yoluyla yani jest ve mimikler ile görünür hale gelmesini sağlayan “Eurythmy” ilkesini görürüz. İlke sayesinde yaklaşımda dans, müzik, ritim, hareket, özgürlük kendine yer bulmuştur.
 • Gelişime saygı ilkesi doğrultusunda eğitim verilir. Çocuğun gelişim dönemleri bilinir ve buna uygun hareket edilir. Çocuğa alabileceğinden çok veya eksik hiçbir şey verilmez. Gelişim ilkeleri esasında eğitim şekillenir.
 • Hayal gücünü besleyen bir anlayış hakimdir. Hayal gücünü beslemek adına halk masalları, peri masalları, fabllar kullanılır.

Eğitimsel Özellikler

 • Kalp, kafa ve el koordinasyonu ile düşünen, üreten, hisseden bireyler yetiştirir.
 • Çocukların gelişim dönemlerini dikkate alarak doğru zamanda doğru konu için eğitim yapılır.
 • Çocukların olgunlaşma düzeylerine uygun konuları seçilir.
 • Sanat eğitim sürecine dahil edilir.
 • Okul yöneticisi yoktur. Öğretmenler okulu yönetir.
 • Öğretmenler; tıp, müzik, matematik, bilim, ruhani önderlik gibi donanımlara sahiptir.
 • Hikayeler okunmaz, anlatılır. Böylelikle anlatımda jest ve mimikler kullanılır.
 • Teknolojik materyallere yer verilmez.
 • Doğal malzemeler kullanılır.
 • Plastik, sentetik materyallere yer yoktur.
 • Sınıf ortamı adeta evi çağrıştırır. Bu sayede çocuk kendini ev güvenliğinde hisseder.
 • Duvarlar parlak renklere boyanır.
 • Bahçede ekim ve dikim yapılan alanlar vardır.
 • Gerçek, doğal ve güzellik uyandıran materyaller bulunur.
 • Okul öncesi için yaş grubu 3-6 yaştır. Öğretmenler ve öğrenciler üç yıl boyunca değişmez. Bağlılık ve güven duygusu için eğitim bu anlayışla gerçekleşir.
 • İlkokul döneminde de sekiz yıl boyunca aynı anlayış hakimdir. Öğretmenler ve öğrenciler değişmeden eğitim sürdürülür.

Waldorf savaş sonrası ortaya çıkan ve kültürü önemseyerek eğitime yeni bir bakış kazandıran anlayışıyla dünyada birçok okulu bulunan bir yaklaşımdır. Doğal ve masalsı sınıfları yetişkinleri bile büyülemektedir. Alternatif eğitim için önemli bir anlayış oluşturan antroposofi felsefesi ile farklı bir örnek oluşturmaktadır. Waldorf yaklaşımına son vermeden önce yaklaşımla ilgili bir belgesel önerisi vermek istiyorum:  https://www.youtube.com/watch?v=hp10mxlN77k&t=233s
Waldorf Yaklaşımı ilginizi çektiyse kesinlikle izlemelisiniz. İzledikten sonra Waldorf yaklaşımı daha fazla ilginizi çekecektir. Waldorf felsefesinin üstünde durduğu gibi bilgelik çalışması bizleri bırakmasın.

İREM TOKDEMİR
https://iremtokdemir.blogspot.com/

Yorumlar

Your email address will not be published. Required fields are marked *