Alternatif Eğitim: Head Start Yaklaşımı

  Alternatif Eğitim yolculuğunda bugüne kadar farklı yaklaşımları ele alarak ilerledik ve Head Start yaklaşımına kadar geldik. Head Start yaklaşımı, Marian Wright Edelman tarafından kurulmuştur. ABD’de devlet tarafından desteklenen proje için her yıl bütçeden yüklü bir miktar proje için kullanılmaktadır. 1967 yılında kurulmuştur ve günümüze kadar  27 milyon çocuk bu proje kapsamında yetiştirilmiştir.

Amaçları  Maalesef ki eğitimde fırsat ve imkan eşitsizliği dünyanın birçok yerinde görülmektedir. ABD’de devlet, fırsat ve imkan eşitsizliğini gidermek için bu projeye destek vermektedir. Projenin genel amacı da fırsat ve imkan eşitliğini sağlamaktır. Amaç kapsamında projenin hedef kitlesi olarak dezavantajlı bölgelerdeki çocuklara eğitim verilir. Fakat eğitim verilmekle kalmayıp ailelerin yaşam şartlarını iyileştirmeye çalışılmaktadır. Ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak, sağlık imkanları sunmak gibi amaçları da barındırır.

 • Çocukların sağlıklı büyümesi                      fakat
 • Aileleri güçlendirmek                                      fakat
 • Eğitim, sağlık, beslenme ihtiyaçlarına yönelik imkanlar sunmak                       fakat
 • Çocukları ve aileleri sosyalleştirmek                                                       fakat
 • Aile katılımları ile iyi bir eğitim programı oluşturmak                  fakat

 

 fakat

Çocuk Eğitiminden Daha Fazlası

     Head Start yaklaşımının genel amacı çocukları eğitmek üzerinedir. Bununla birlikte çocukların içinde yaşadıkları toplumun iyileştirilmesi için uğraşılır. Düşük gelirli aileler ile çalışılır. Hiçbir çocuğun geride kalmaması için uğraş verilir. Eğitim, sağlık, sosyal hizmet, ebeveyn katılımı yaklaşımın önemli konularıdır.Bu konular için yaklaşımın dört temel bileşeni diyebiliriz. 


Head Start Yaklaşımının Eğitim Ortamları

 • Ev Merkezli                                                                                   fakat
 • Kurum Merkezli                                                                                fakat
 • Bütünleştirilmiş Program                                                          fakat
 • Anne Çocuk Bakım Programı                                                     fakat
Sınıf Yapısı

 • 9 ilgi köşesi vardır.                                                                            fakat
 • Duvarlarda harf kartları asılıdır.                                                   fakat 
 • Zeminde harf halısı serilidir.                                                        fakat
 • Sınıf kuralları duvarda asılıdır.                                                   fakat

Günlük programda yapılacak etkinlikler belirlidir bunun dışında programda günlük rutinin dışına çıkılmaz. Değerlendirmeler bilgisayar üstünde yapılır. Eğitim materyalleri olabildiğince düşük maliyetlidir. Fırsat eşitliğine önem vermesi bakımından yaptıkları ile eğitimde önemli bir yere sahiptir. Bu bakımdan sınıf ortamı çocukların ihtiyaçlarına yönelik düzenlenmiştir. Bu nedenle çocukların kendilerini evde hissetmelerini sağlayacak bir düzen hakimdir.                                         fakat


En önemli noktalarından biri ise hamilelik öncesinden doğuma kadar hizmet vermesidir. Ancak bununla kalmayıp bebeklikten çocukluğa kadar hizmetleri devam etmektedir. Hizmetler yalnızca anne veya yalnızca çocuk olarak sınırlanmaz. Çocukların kardeşlerine yönelik hizmetleri de içinde barındırır. Birtakım beceriler eğitimde kazandırılır. Bu beceriler, sosyalleşme, topluma uyum sağlama, dil becerileri, okur yazarlık gibi önemli konulardır. Alternatif Eğitim serisinde “Head Start nedir?” sorusuna basit düzeyde cevap vermeye çalıştım. Fırsat eşitliği için verdiği çaba eğitim dünyasında örnek oluştururken bu seride yer almaması söz konusu bile olamaz. Umarım dünyada fırsat ve imkan eşitliği her bakımdan sağlanır.

 

İrem Tokdemir
https://iremtokdemir.blogspot.com/

 

Yorumlar

Your email address will not be published. Required fields are marked *